Obnova obzidja na Šancah na Grajskem griču.

9. jul. 2018
Za MOL izvajamo sanacijo jugovzhodnega dela obzidja na Šancah na Grajskem griču.

Podjetje VG5 prenavlja spomeniško zaščiteni objekt arhitekta Jožeta Plečnika. Dela ki smo jih izvajali na Šancah pod nadzorom ZVKDS LJUBLJANA in investitorja:
-  Sanacija opečnatih obokov ter talnih površin v nišah obzidja z zamenjavo dotrajanih opek
-  Sanacija obzidja - kamnitih zidov s sistematičnem injektiranjem tekočega cementnega veziva
- Čiščenje/peskanje ograje obzidja ter ponovno pleskanje jeklenih ograj
- Čiščenje in sanacija kamitih zidov in pohodnih površin
- Rušitev stopnic na obzidju ter izvedba novih terraco stopnic po izvirnih načrtih arh. Plečnika
- Odstranitev kamnitih ograj balkona na obzidju ter izvedba nove kamnite ograje balkona po izvirnih načrtih arhitekta Plečnika

Top