Obnova trgovine Lidl v Krškem

24. jul. 2018
Podjetje je za investitorja Lidl Slovenija d.o.o. k.d. sprejelo v izvajanje obnovo trgovine v Krškem.

Obnova obsega modernizacijo poslovalnice in izgradnjo niše za dopeko ter zamrzovalne celice. Obnova vključuje tudi komunalno infrastrukturo ter vso zunanjo ureditev. Poslovalnica bo obratovala v polnem obsegu en teden pred pogodbeno dogovorjenim rokom.

Top