Otvoritev stanovanjske soseske Nova Dolinska v Kopru!

27. jun. 2024
Pretekli teden je bila v Kopru slavnostna otvoritev nove stanovanjske soseske »Nova Dolinska«, katero je VG5, kot glavni izvajalec del, zgradil za naročnika Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper in Stanovanjski sklad Republike Slovenije.

Nad Dolinsko cesto v Kopru smo zgradili 166 javnih najemnih stanovanj v skupno treh blokih. Za vse tri bloke je zgrajena podzemna garaža s skupaj 182 parkirnimi mesti. Uredili smo tudi zunanjo ureditev, prometne priključke, površine za druženje in igro ter javno pešpot.

Veseli nas, da lahko z našim strokovnim znanjem pripomoremo k reševanju stanovanjske problematike v Sloveniji.

Top