Podpis pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo GOI del za obnovo Stare elektrarne – Centra prihodnosti v Velenju

3. jul. 2024
Pretekli teden smo z županom Mestne občine Velenje, Petrom Dermolom, podpisali pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo GOI del za obnovo Stare elektrarne – Centra prihodnosti v Velenju.

Mestna občina Velenje si želi s projektom prebuditi in prestrukturirati premogovno regijo, kar bodo storili z prenovo, rekonstrukcijo ter prizidavo Stare elektrarne, ki že 50 let ne opravlja več svoje prvotne funkcije, v Center prihodnosti. Večinski del novega Centra prihodnosti bo namenjen podpori gospodarstvu in gospodarskim dejavnostim, manjši del pa bo predvsem namenjen drugim vsebinam kot na primer izobraževanju.

Foto: MO Velenje

Top