Podpisana pogodba za izgradnjo rezidence Vodmat v Ljubljani

2. avg. 2023
V podjetju VG5 d.o.o. se veselimo podpisa nove pogodbe za izgradnjo stanovanjske soseske Vodmat v Ljubljani s tremi stanovanjski stavbami.

Območje predvidene gradnje se nahaja ob ulici Pod ježami na območju nekdanjega Papir servisa. Zemljišče namenjeno gradnji meri 8.190 m2 na katerem bodo zgrajeni tri stanovanjski bloki s 130timi stanovanji etažnosti 2K+P+4+T. Vsi trije objekti bodo povezani s skupno kletjo v kateri bo 213 parkirnih mest. Bruto kvadratura vseh treh zgradb znaša 22.974,41 m2. V sklopu stanovanjskih blokov sta predvidena tudi dva lokala, predvidene so tudi kolesarnice, prometna ureditev in ozelenitev površin.

Objekti so zasnovani kot masivna armiranobetonska zgradba s temeljno ploščo debeline 70 cm, strehe nad terasnimi etažami so nepohodne z zaključnim slojem iz prodca kot kombinirana obrnjena ravna streha. Fasada objektov je zasnovana kot tankoslojna kontaktna fasada v svetlih tonih, na nivoju etažnih plošč  so aluminijasta obloga, fasada terasnih plošč pa je zasnovana kot prezračevana fasa iz aluminijastih kompozitnih fasadnih plošč.

Projektanti: Luz d.d.

Top