V Radovljici se je odprlo rekonstruirano kopališče.

22. avg. 2023
Rekonstrukcija kopališča je sledila temeljni ideji arhitekta Vurnika.

Projekt je bil sicer razdeljen na dve fazi, v prvi fazi smo odstranili recepcijo avtokampa ter zgradili novo gradnjo dvoetažnega prostora z vrhnjim gostinskim lokalom, garderobami ter ravno pohodno streho. Zgradili smo nov mali bazen in pripadajočo strojnico malega bazena ter uredili komunalno infrastrukturo in zunanjo ureditev.

 

Foto: Miran Kambič

www.stvar.si

Top