Dela na OŠ Riharda Jakopiča potekajo s polno paro

10. avg. 2021
V Šiški v Ljubljani na OŠ Riharda Jakopiča gradbena dela potekajo s polno paro. Podjetje VG5 d.o.o. je prevzelo v izvajanje II fazo z izredno kratkim rokom.

V Fazi II se bodo izvajala dela konstrukcijske, energetske in požarne sanacije, ki so med seboj neločljivo povezana. Predvidena je konstrukcijska sanacija obstoječega osnovnega objekta šole z delno reorganizacijo in prenovo prostorov. Cilj prenove in gradnje je rešiti prostorsko stisko šole, ter šolski kompleks ustrezno programsko preurediti, potresno, energetsko in požarno sanirati osnovni del šole.

Top