Otvoritev zavoda Prizma Ponikve

3. jan. 2020
V decembru je potekala slavnostna otvoritev novih prostorov posebnega socialno varstvenega zavoda Prizma Ponikve. Otvoritve se je udeležila tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Ksenija Klampfer

VG5 d.o.o. je po pogodbi izvajalo rušitvena dela obstoječih objektov in gradnjo novih. Dotrajane objekte sta nadomestila dva večja objekta, v prvem objektu so skupni in servisni prostori, drugi objekt je namenjen bivanju stanovalcem. Izveden je bil tudi povezovalni trakt med objektoma, ki v mrzlih zimskih dneh zagotavlja prijaznejše prehajanje znotraj zavoda za stanovalce in delavce. Celotna investicija je znašala 3,3 mio EUR brez DDV.

Stanovalci in zaposleni so tako prišli do sodobnih in uporabnih prostorov, ki bodo prvim omogočali dostojno in prijetno bivanje v dobrepoljski vasici Ponikve.

Top