Podjetje VG5 d.o.o. se vrača v Izlake

17. jun. 2021
Z investitorjem ETI Izlake d.o.o. smo sklenili pogodbo za izvedbo 2. faze gradnje objekta »Novi proizvodni in skladiščni prostori ETI – II. faza«.

Pri izvedbi del gre predvsem za rekonstrukcijo že obstoječih prostorov in izvedbo prizidka oziroma razširitve proizvodne hale, katero je podjetje VG5 gradilo v prvi fazi leta 2018. V sklopu pogodbenih del so predvidena gradbena, obrtniška in instalacijska dela vključno z zunanjo ureditvijo in sanacijo obstoječega mostu preko potoka Medija. Prizidek bo tlorisne površine cca 930m2 in bo dvoetažen. Temeljenje objekta bo izvedeno na pilotih, konstrukcija pa bo kovinska. V pritličju bo investitor pridobil nove skladiščne prostore z regalnim skladiščem, v nadstropju pa bodo prostori namenjeni proizvodnji.

Projektant: Gradbeni biro Repovž Jurij

Top