Podpis pogodbe za pričetek del za Stanovanjska soseska Rakova Jelša II

8. jul. 2020
Pretekli teden je podjetje VG5 d.o.o. z naročnikom Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana podpisalo pogodbo za izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova Jelša v Ljubljani.

Stanovanjska soseska Rakova Jelša II obsega gradnjo petih stanovanjskih blokov s skupno 156 stanovanji in pripadajočo zunanjo ureditvijo ter večnamenski objekt, ki pa bo namenjen za prostore lokalne skupnosti in storitvene dejavnosti. Večnamenski objekt je zasnovan kot betonska konstrukcija vidnega betona, medtem ko bodo bloki armiranobetonske konstrukcije z zaključnim slojem fasadnih opečnatih ploščic. Celotna površina območja, kjer je predvidena gradnja, znaša 24.335,3 m2.

Top