Pričetek del na novogradnji Dnevnega centra Logatec

18. jun. 2021
Podjetje VG5 d.o.o. je prevzelo v izvajanje novogradnjo Dnevnega centra Logatec.

Objekt je zasnovan kot samostojno funkcionalna enota v treh etažah P+N+TE. Fasadni ovoj objekta bo enovit in minimalno členjen, načrtovana je kontaktna fasada v svetlih pastelnih odtenkih na TI trde kamene volne in na posameznih mestih kot prezračevana fasada. Objekt bo imel ravno streho, ki bo deloma namenjena tehnično servisni ekipi, izvedena bo kot neprezrečevana topla streha.

Projektant: Domen Zupančič, Gank d.o.o.

Top