Pričetek gradnje v Novem mestu

27. maj 2021
Podjetje VG5 d.o.o. je pričelo z deli na novem prizidku MIC Novo mesto za naročnika Šolski center Novo mesto.

V okviru del je predvidena dela rušitev trenutnega objekta in nov prizidek, ki bo v celoti armirano betonske konstrukcije. Od obstoječega objekta bo ločen s konstrukcijsko dilatacijo. Novi prizidek je predvidena v P+2 etažnosti. Koncept fasade predvideva poenotenje materialov zato bo izvedena pločevinasta fasada.

 

Projektanti: Spina d.o.o.

Top