Projekt Jelšin Gaj v Ljubljani

27. jul. 2023
V Ljubljani smo v mesecu juniju pričeli z izgradnjo projekta Jelšin Gaj v Trnovskem predmestju. Projekt zajema izgradnjo skupno sedmih enakih dvojčkov ter enodružinske hiše do 3. podaljšane gradbene faze.

Vsi objekti so temeljeni na lesenih pilotih s temeljno AB ploščo in so zasnovani v masivni konstrukciji kot kombinacija armirano betonske konstrukcije ter opečnih zidov.

Vsak dvojček sestavljata dve povsem ločeni stanovanjski enoti, ki obsegata dve bivalni etaži (P+N). Streha je ravna z obodnim parapetom. Tlorisna površina posamezne etaže je 12,1 x 7,5 m. Višina dvojčkov znaša 6,68 m. Zunanji prostori obsegajo nadkriti vhodni prostor z nadstreškom za dve parkirni mesti ter atrij.

Enodružinska hiša prav tako zajema dve bivalni etaži in ima ravno streho. Tlorisna površina posamezne etaže je 16,75 x 8,1 m pri čemer del nadstropja zavzema nenadkrita terasa. Najvišja točka objekta je 7,09 m nad okoliškim terenom. Nad vhodom v hišo se nahaja nadstrešek, ki je delno povezan s hišo, pod njim pa se nahaja lopa za kolesa, tehnični prostor ter dve parkirni mesti.

Projektanti: P Plus arhitekti d.o.o.

Top