Zaključek z deli na objektu Vrtec Ciciban, Sevnica

19. maj 2021
Pred kratkim smo uspešno zaključili objekt Vrtec Ciciban v Sevnica in ga predali naročniku Občina Sevnica.

Podjetje VG5 d.o.o. je izvedlo dozidavo k obstoječemu vrtcu in sicer prizidek, ki je bil zasnovan kot pritličen objekt z ravno streho, na kateri je igralna terasa. Nov prizidek je navezan na hodnik obstoječega objekta, pot do novih prostorov je speljana mimo atrija, ki bo služil tudi kot delno nadkrita igralna terasa. V njem so tri igralnice z lastnimi terasami, tri garderobe, skupne sanitarije, kabinet namenjen vzgojiteljicam in prostor za arhiv. Veseli nas, da z našim delom lahko ustvarjamo in pripomoremo k zdravemu okolju za otroke.

Top