Energetska sanacija DUO Impoljca

Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo

feb. 2012
Energetska sanacija Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca - toplotna izolacija ovoja stavbe

Lokacija: Impoljca, Sevnica
Vrsta del: GO dela
Leto: 2012

Poiščite po strani

Top